Rekisteriseloste

Oivamaailma Oy:n Rekisteriseloste liittyen www.vuokraan.fi sivustolla tarjolla oleviin palveluihin (”Palvelu”)

  1. Rekisterin rekisterinpitäjä on Oivamaailma Oy (”Oivamaailma” tai ”yritys”), Puistokatu 3, 38200 SASTAMALA. Yhteyshenkilönä toimii Mikko Rajala, mikko.rajala@oivapaja.fi
  2. Kerättäviä henkilötietoja käytetään Oivamaailman ja Palvelun käyttäjän välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, kuten myös myynninedistämis-, markkinointi-, tutkimus- ja tuotekehitystarkoituksiin ja niitä voidaan näissä tarkoituksissa luovuttaa kolmansille tahoille. Henkilötietoja käytetään ja julkaistaan myös Oivamaailman internetin kautta tarjoamissa palveluissa käyttäjän tietojen ja ilmoitusten yhteydessä. Tietoja käytetään asiakastiedottamiseen sekä suoramarkkinointiin mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa.
  3. Oivamaailma siirtää henkilötietoja kolmansille tahoille vain mikäli kyseinen kolmas taho (a) on antanut Oivamaailmalle asianmukaiset sitoumukset siitä että henkilötietoja käsitellään Oivamaailmain vaatimusten mukaisesti tai (b) sijaitsee Euroopan Unionin alueella tai sellaisessa maassa jonka Euroopan Unioni on katsonut takaavan riittävän suojan henkilötietojen suojaamisen osalta tai (c) on todistettavasti sitoutunut sellaiseen sovellettavien säädösten mukaisesti hyväksyttävään järjestelyyn jonka mukaisesti henkilötietojen siirto on sallittua.
  4. Rekisteriin talletetaan Oivamaailman Palvelun käyttäjiä koskevat nimi-, yhteys- ja muut tiedot, jotka Oivamaailma saa Palveluun rekisteröitymisen tai käytön yhteydessä.
  5. Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkuessa sekä sen jälkeenkin niin kauan kuin se on tarpeen tässä rekisteriselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin.
  6. Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus (käyttäjätunnus, salasana ja käyttöoikeustaso). Asiakkaan henkilötietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tätä tietoa työtehtäviensä täyttämisessä.
  7. Palvelun käyttäjällä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointiin- sekä muutoinkin turvautua henkilötietolainsäädännössä turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
  8. Henkilötietolain 10 §:n mukaisesti tämä rekisteriseloste on nähtävissä myös verkossa osoitteessa www.vuokraan.fi